Regulamin publikowania opinii

1. Regulamin dotyczy opinii na temat naszej działalności oraz naszych produktów lub usług. Gdy mówimy o nas, mamy na myśli następujący podmiot: SWIM BOOST LTD, Registered Office Address: Swim Boost Ltd, 19 The Crescent, Dullingham, CB8 9UY, United Kingdom, company number 11350302.

2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronach w domenie https://plywaniewonlajnie.pl.

3. Wszystkie publikowane na naszych stronach internetowych opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z naszych produktów lub usług, lub je nabyli.

4. Nie przewidujemy możliwości automatycznego publikowania opinii na naszych stronach internetowych. Z prośbą o przekazanie opinii zwracamy się do każdego naszego klienta indywidualnie i jeśli takową otrzymamy, samodzielnie publikujemy ją na stronie.

5. Nie przewidujemy jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacimy za wystawienie opinii.

6. Nie wszystkie opinie, które otrzymujemy, podlegają publikacji. We własnym zakresie decydujemy, czy daną opinię chcemy wykorzystać.

7. Prośbę o wystawienie opinii wysyłamy na adres e-mail klienta, który pozyskaliśmy przy zawieraniu z klientem umowy, co traktujemy jako mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z naszych produktów lub usług, lub je nabył.

8. Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a my opublikowaliśmy taką opinię na naszych stronach, zgłoś nam ten fakt, wysyłając wiadomość na adres kontakt@plywaniewonlajnie.pl. Rozpatrzymy takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w Twoim imieniu, usuniemy opinię z naszych stron internetowych.

9. Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na naszych stronach jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres kontakt@plywaniewonlajnie.pl. Każdą skargę rozpatrujemy w ciągu 14 dni.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2023 r.

11. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2021 © Swim Boost Ltd
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2021 © Swim Boost Ltd